Üreticinin uygunluk beyanı (DoC)

Üreticinin uygunluk beyanı (Declaration of Conformity) nedir?

Avrupa Birliği uygunluk beyanı (EU DoC), üreticinin veya Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içindeki yetkili temsilcisinin, ürünün belirli bir ürün için geçerli olan Birlik uyum mevzuatının tüm gerekli gereksinimlerini karşıladığını gösteren bir belgedir. AB DoC, marka ve seri numarası gibi ürünle ilgili bilgilerin yanı sıra üreticinin adını ve adresini de içermektedir. Bu içeriğin detaylarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

AB DoC, üretici veya yetkili temsilcisi için çalışan bir kişi tarafından imzalanmalıdır ve çalışanın işlevi de belirtilmelidir. Birlik uyum mevzuatı, üreticiye bir ürünü piyasaya sürmeden önce AB uygunluk beyanı hazırlama ve imzalama yükümlülüğü getirmektedir. Üretici veya yetkili temsilci ürünün hangi Üye Devletin gerektirdiğine dile veya dillere çevirmek zorundadır. Eğer ürününüzü Almanya, Fransa gibi Üye Devletlerin pazarın da satılmasını istiyorsanız uygunluk beyanını Almanca veya Fransızca olarak hazırlamanız gerekmektedir. Tabi Üye Devletin diline hâkim olmadığınız durumlarda ise uygunluk beyanının çevirisi başka bir ithalatçı, yetkili kişi veya dil kurumu tarafından yapılabilmektedir. Çünkü mevzuat içerisinde kimin çeviri yapma yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğine dair bir bilgi belirtilmemiştir. Bu uygunluk beyanı üretici tarafından imzalanmamışsa, üretici tarafından imzalanan orijinal AB uygunluk beyanının bir kopyası da tercüme edilmiş versiyonla birlikte dosya halinde verilmek zorundadır. Bu gibi durumlarda Radcomtest uzman ekibi, firmanız adına belirteceğiniz dil veya dillerde hazırlanmasını istediğiniz DoC belgesini hazırlayabilmektedir. Önemli bir nokta ya değinmek gerekir ise üretici AB uygunluk beyanını düzenleyerek ve imzalayarak ürünün uyumluluğundan her zaman sorumludur. AB uygunluk beyanı, talep üzerine gözetim otoritesine sunulmalıdır. Bir de bazı özel cihazlarda örneği ölçüm cihazlarında, asansörlerde radyo ekipmanlarında bu belgeler ürün ile birlikte teslim edilmelidir.

Genel kuralların doğrultusunda CE işareti şu anlamı taşımaktadır: Avrupa Birliği uygunluk beyanına bağlı ürünlerin, bu yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu mevzuat parçalarından birinin veya daha fazlasının imalatçıya, sürecin tamamlanması boyunca hangi düzenlemelerin uygulanacağını seçmesine izin verdiği durumlarda, CE işareti yalnızca üretici tarafından uygulanan yasal metinlere uygunluğun bir göstergesidir. Sonuç olarak, bir CE işareti tamamlanma sürecinde, işaret ürününe iliştirilmesini sağlayan tüm geçerli mevzuat parçalarına uygun olduğunu göstermez. Radcomtest çözüm ortağınız ile ürününüze özel belirlenen EMC standartları ve LVD standartları konusunda yardımcı olabilir. Bu bağlam da CE işareti ürününüz üzerine iliştirilebilmesi için gerekli tüm sürecin tamamlanması gerekmektedir.

CE işareti ve Avrupa Birliği bayrağı

Teknik dokümantasyonda olduğu gibi, AB uygunluk beyanı, mevzuat farklı bir tarih belirtmediği sürece, ürünün piyasaya çıkarılma gününden itibaren 10 yıl boyunda saklı tutulması istenmektedir. Bu, Birlik içinde yerleşik üretici veya yetkili temsilcinin sorumluluğundadır. İthal ürünler için ithalatçı, DoC için bu sorumluluğu üstlenmelidir. Ürün ile oluşacak problemleri sorumluluğu ithalatçı firmadadır. Bu bağlamda ürüne bağlı gerekli dokümantasyonların sağlanmasında çalışmalar yapmalıdır.

Uygunluk Beyanı için

info@radcomtest.com

DoC beyanı şunları içermelidir:

 1. Ürünün tanımlanması için gerekli bir sayı. Bu sayısının üretiminde bulunduğunuz her ürün için birbirinden farklı olmasına gerek yoktur. Bir ürüne, seriye, türe veya seri numarasına atıfta bulunabilir. Bu üreticinin değerlendirmesine bırakılmıştır.
 2. Beyanı düzenleyen imalatçı veya firmanın yetkili temsilcinin adı ve adresi.
 3. Beyannamenin sadece üreticinin sorumluluğu altında hazırlandığı veya verildiği beyanı.
 4. İzlenebilirlik sağlayan ürünün tanımlanması. Bu temel olarak ürünü tanımlayan ve izlenebilirliğine izin veren 1. maddeyi tamamlayan ilgili herhangi bir bilgidir. Ürünün tanımlanması ile ilgili olduğu durumlarda bir görüntü içerebilir, ancak Birlik uyum mevzuatında bir gereklilik olarak belirtilmedikçe, bu durum üreticinin takdirine bırakılmıştır.
 5. İlgili tüm Birlik uyum mevzuatına uyulması; referans verilen standartlar veya diğer teknik şartnameler (ulusal teknik standartlar ve şartnameler gibi) kesin, eksiksiz ve açıkça tanımlanmış bir şekilde; bu, ilgili standardın versiyonunun veya tarihinin belirtildiğini gösterilmelidir.
 6. Onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme prosedürüne dahil edildiğinde adı ve kimlik numarası ve varsa ilgili sertifikaya referans eklenmedir. Bu özel ürünlerde gerekli görülen onaylanmış kuruluş gözlemlerine dayanan ürünler için geçerlidir. Böyle bir durum üretiminizde bulunduğunuz ürün için gerek yok ise eklenmesine gerek yoktur.
 7. Varsa, gerekli olabilecek tüm ek bilgiler (örneğin, not, kategori).
 8. Beyannamenin verildiği tarih; yetkili kişinin imzası ve unvanı veya eşdeğer işareti bu, uygunluk değerlendirmesinin tamamlanmasından sonraki herhangi bir tarih olabilir.

CE belgesi

  RadComTest uzman Elektrik-Elektronik Mühendisi tarafından üretici firmaların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak İzmir’de kurulmuştur. Bu ihtiyaçlara doğru ve güvenilir hizmet anlayışı ile yaklaşmaktadır.

  Adres

  Adalet Mah. Manas Bulvarı. No:47/B Folkart Towers A Kule K:26 D:2601 Bayraklı/İZMİR

  0850 840 92 61

  E-Posta

  info@radcomtest.com

  Open chat
  1
  Merhaba,
  Size nasıl yardımcı olabiliriz?